ΤΣΕΚΟΎΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
Υπ. Δημοτικός σύμβουλος Πεύκης

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πεύκη αποφοιτώντας από το 1ο Λύκειο Πεύκης. Οι
γονείς μου, Περικλής και Μαριέττα Τσεκούρα, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά τα
τελευταία 40 έτη στην Πεύκη και ο αδερφός μου, Κωνσταντίνος Τσεκούρας, ιατρός
έχει ειδικευθεί στη γενική χειρουργική.

Σπούδασα στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και κατόπιν
παρακολούθησα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Καθόλα τα έτη των πανεπιστημιακών μου σπουδών, υπήρξα
Ιδρυτής και Πρόεδρος στην Ελλάδα του Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών
Νομικής και Νέων Δικηγόρων «Students Exchange Program» της Πανευρωπαϊκής
Οργάνωσης E.L.S.A. (European Law Students Association) στη Νομική Σχολή
Αθηνών. Στα έτη της θητείας μου, βρήκα πολλές θέσεις εργασίας σε Έλληνες φοιτητές
στο εξωτερικό και αντίστροφα, δηλαδή, θέσεις εργασίας σε Ευρωπαίους φοιτητές στην
Ελλάδα σχετικά με το αντικείμενο του Δικαίου πάνω στο οποίο ενδιαφερόντουσαν.
Μετά το Πανεπιστήμιο ακολούθησα τη μάχιμη δικηγορία, την οποία ασκώ πιστά μέχρι
και σήμερα.

Η πρώτη μου επαφή με την πολιτική ήταν στα είκοσι μου (20) έτη στη δημοτική ομάδα
του Παύλου Καμάρα, όταν για πρώτη φορά εξελέγη Δήμαρχος Πεύκης το έτος 1995.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, υπήρξα μέλος του Δ.Σ της τότε Δημοτικής
Επιχείρησης Αναψυχής και Αθλητισμού. Η δεύτερη πολιτική μου προσπάθεια έγινε με
τη Δημοτική Ομάδα του Τάσου Μαυρίδη, «Η πόλη της ζωής μας», το 2014, όπου
εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος και κατόπιν Αντιδήμαρχος Πεύκης-Υπεύθυνη
Γραφείου Δημότη με θητεία από 1/9/2016 έως 31/8/2017. Στη διάρκεια της θητείας
μου ως Αντιδήμαρχος άλλαξε ριζικά η λειτουργεία του Γραφείου Δημότη.
Συγκεκριμένα, τα αιτήματα των Δημοτών που έως και πριν από τη θητεία μου,
δινόντουσαν στις υπηρεσίες προφορικά και πολλά από αυτά «χανόντουσαν» στο
δρόμο, δινόντουσαν πλέον στις υπηρεσίες του Δήμου γραπτώς και πρωτοκολλημένα,
ώστε να υπάρχει μια συνεχή παροχή πληροφοριών προς τις υπηρεσίες και αντίστροφα.
Με αυτόν τον τρόπο, το Γραφείο Δημότη ενημερωνόταν καθημερινά πότε και με ποιο
τρόπο ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα των Δημοτών με σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των Δημοτών. Επιπλέον, εναρμόνισα το Γραφείο Δημότη με την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ώστε
καμία προσωπική πληροφορία των Δημοτών να καταλήγει στις υπηρεσίες του Δήμου
και συνεπώς στον εκάστοτε δημοτικό υπάλληλο. Επίσης, ασχολήθηκα με τις χορηγίες
δέντρων και φυτών στο Δήμο μου με προσπάθεια την αναβάθμιση του πρασίνου σε
όλο το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. Τέλος, από τον Ιούνιου του 2018 ανήκω στην
Δημοτική Ομάδα του Παναγιώτη Ιωάννου «Λυκόβρυση-Πεύκη 2020» και φιλοδοξώ
ότι συλλογικά θα καταφέρουμε να δώσουμε πίσω στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης αυτό
που του αξίζει.