ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ 2019-2023

          ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

                       ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ 2020    ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2019-2023

 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

      Μία από τις πλέον βασικές επιδιώξεις κάθε Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι η  αμφίδρομη σχέση  πολίτη-Δήμου στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. Αυτό απαιτεί πολύ καλά οργανωμένες ηλεκτρονικά υπηρεσίες του Δήμου, στις οποίες ο κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα  να παρεμβαίνει ηλεκτρονικά  και εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά και να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Αυτό θα επιτευχθεί όταν λειτουργούν αποτελεσματικά και επικαιροποιημένα  σε καθημερινή βάση όλες οι ιστοσελίδες του Δήμου, αλλά και να βελτιώνονται  σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Βασική επιδίωξή μας είναι αυτό να γίνει μια νέα  ουσιαστική πραγματικότητα για το Δήμο μας………………..

Κάντε κλικ εδώ να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ