ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Υπ. Κοινοτικός σύμβουλος Πεύκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα
Είναι αριστούχος απόφοιτος του 1ου Λυκείου Πεύκης.
Αριστούχος και υπότροφος του Γυμνασίου της Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας,λόγω των σκακιστικών του διακρίσεων
και της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας της ομάδας του σχολείου.
Απόφοιτος του Δημοτικού της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής.
Σήμερα είναι δευτεροετής φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος,στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.